Sổ Đỏ Và Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

so do va giay chung nhan quyen su dung dat

Sổ đỏ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những giấy tờ rất quan trọng trong lĩnh vực đất đai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Xem ngay bài viết “sổ đỏ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” để được hiểu rõ hơn nhé!

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng có vai trò quan trọng đối với việc chứng minh chủ sở hữu và quản lý thông tin địa chính theo các nội dung thể hiện trong giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để xác nhận quyền sử dụng đất của người sử dụng đất.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng là một trong những chủ trương của Đảng và nhà nước để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng thời tăng cường thiết chế nhà nước trong quản lý đất đai.

Khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì người sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu có sự gian lận, sai sót hoặc một số lý do khác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn có thể thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

giay chung nhan quyen su dung dat

Sổ đỏ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là một không?

Trên thực tế, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tên gọi pháp lý của sổ đỏ. Sở dĩ cái tên sổ đỏ được xuất hiện là do màu sắc của giấy chứng nhận là màu đỏ. Toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tổng cộng 4 trang và tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tin thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận. Như vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ đỏ là một loại giấy tờ pháp lý chung.

Giá trị pháp lý của sổ đỏ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cũng như những loại giấy tờ pháp lý khác, sổ đỏ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hiệu lực pháp lý khi có chủ thể đăng ký xác lập quyền dân sự đối với một thửa đất nhất định và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận. Do đó, giá trị pháp lý đầu tiên của sổ đỏ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là để xác định mối quan hệ hợp pháp của người sử dụng đất đối với mảnh đất đó và được nhà được bảo vệ quyền và lợi ích trong suốt quá trình sử dụng. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ đỏ là cơ sở pháp lý quan trọng để người sử dụng đất tham gia các giao dịch dân sự liên quan đến đất đai một cách hợp pháp như mua bán, tặng cho, chuyển nhượng.

Mặt khác, giá trị của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xem như là một quyền cơ bản để làm nền tảng phát sinh và đảm bảo các quyền khác cho người sử dụng đất như: quyền khiếu nại, tố cáo, quyền khởi kiện các hành vi sử dụng đất trái phép, quyền hưởng các thành quả thu được nhờ đầu tư trên đất.

Đồng thời, vì là cơ sở để nhà được bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là điều kiện để người sử dụng đất được hưởng các khoản bồi thường khi xảy ra các sự kiện như thu hồi đất.

Đặc điểm của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

dac diem cua giay chung nhan quyen su dung dat

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có những đặc điểm cơ bản như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể được cấp cho một cá nhân, một nhóm cá nhân theo hình thức đồng sở hữu, cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cơ quan, đơn vị, tổ chức đang sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bìa đỏ bao gồm 4 trang khác với các loại giấy chứng nhận khác.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện đầy đủ thông tin của người sử dụng, những thông tin thay đổi sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giống như một bản đồ địa chính thu hẹp, thể hiện hướng đất, diện tích đất, chiều dài của các cạnh, tiếp giáp với diện tích đất của nhà ai, có nhà và các tài sản gì gắn liền với đất.

Xem thêm bài viết: Thủ Tục Làm Sổ Đỏ – Điều Kiện Cấp Sổ Đỏ

So sánh