Tìm kiếm bất đông sản

Dự án quận 3

Nhà/đất dự án

12 tháng trước
Cho thuê xưởng Bình Chánh

Nhà/đất/xưởng cho thuê

12 tháng trước
Cho thuê xưởng Bình Chánh

Nhà/đất/xưởng cho thuê

12 tháng trước
Cho thuê xưởng quận 2

Nhà/đất/xưởng cho thuê

12 tháng trước
Cho thuê xưởng quận Bình Thạnh

Nhà/đất/xưởng cho thuê

12 tháng trước
Nhà quận 12 cần bán

Nhà/đất dân

12 tháng trước
Nhà quận 11 cần bán

Nhà/đất dân

12 tháng trước
Nhà quận 7 cần bán

Nhà/đất dân

12 tháng trước
Bán nhà quận 8

Nhà/đất dân

Bán nhà quận 8

3 Tỷ VNĐ / tổng diện tích
12 tháng trước
2,000 m2